מזונות ילדים בעקבות בע"מ 919/15על-פי ההלכה החדשה בתחום דיני המזונות , כאשר שני הורים מקיימים משמורת פיזית משותפת ושוויונית, הם יחויבו באופן שווה בחלוקת מזונות ילדיהם בגילאי 6-15 שנים, חלוקה זו תיעשה תוך התחשבות ביכולותיהם הכלכליות ואף יופחת חיובו של האב.

חובת המזונות המוטלת על האב על פי ההלכה היהודית:

גילאי 6–0: "קטני קטנים" – בגילאים אלו הילדים שוהים אצל האם, כחלק מחזקת הגיל הרך, חובת המזונות הינה אבסולוטית על האב. חובה זו נובעת מעצם האבהות ולא מעצם קשר הנישואין. האם פטורה לגמרי ממזונות אלה, בלי קשר למצבה הכלכלי.

גילאי 15–6: "קטנים" – על פי הדין הדתי, מדובר בדין צדקה, אשר תלוי במצבו וביכולתו הכלכלית של האב, וזאת בנוגע למותרות ולא לתנאי מחייה בסיסיים. על פי ההלכה החדשה, נקבע כי כאשר מדובר במשמורת משותפת, וכאשר בני הזוג משתכרים באופן זהה, המזונות יתחלקו בין האב לבין האם. ישנם מקרים, שבהם תמשיך המשמורת כמשמורת בלעדית אצל האם. אז, נטל המזונות יהיה על האב. החובה אינה נגזרת מיכולתו הכלכלית של האב, אלא מצרכיו המינימליים של הילד הספציפי.

גילאי 15–18: "גדולים" – על פי ההלכה, אין חובה למתן מזונות מדין חובה (כלומר – מזונות שכוללים התייחסות לצרכים הבסיסיים של הקטין) בגילאים הללו. עם זאת, בישראל קיימת חובת מזונות, אם כי מופחתת, כלומר – מזונות מדין צדקה, אשר חלים, ככלל, באופן שווה, על שני ההורים, בהתאם ליכולת ההכנסה שלהם.

מה היה נהוג לפסוק בתחום דיני מזונות ילדים לפני בע"מ 919/15:

חלוקת המזונות עד גיל 6 נעשתה תוך חיוב האב בלבד ללא התחשבות ובחינת יכולתו הכלכלית, למעט מזונות מדין צדקה , בהתאם לחלוקה שצוינה לעיל.

טרם בע"מ 919/15 התגבשה נורמה בערכאות המשפטיות כי גובה " צרכים הכרחיים " לילד הינם כ-1,400 ₪ לחודש. צרכים הכרחיים ,כוללים כלכלה, הלבשה והנעלה, חינוך, צרכי בריאות בסיסיים וכו', ונוסף לכך האב חויב במדור, קרי , ככל שהאם שוכרת דירה על האב לשאת בשליש עד מחצית מדמי השכירות והוצאות החינוך ובריאות חריגות מתחלקות שווה בשווה בין שני ההורים.

החשיבות העיקרית של פסק הדין, בע"מ 919/15, היא בכל הנוגע למזונות במשמורת משותפת בגילאים 6-15 שנים.

כאשר הורים מתגרשים, אך מקיימים משמורת פיזית משותפת, דהיינו – משמורת שווה או כמעט שווה מבחינת השהות של כל אחד מההורים עם ילדיהם, אזי גם מבחינת ההוצאות הכספיות, הרי שההוצאות הכספיות המוטלות היום על אב שרואה את ילדיו זמן שווה או כמעט שווה כמו האם – נדרש למעשה לשאת בכפל – הן במזונות שנפסקו לו להעביר לידי האם והן בהוצאות הכספיות שמוציא הוא על הילדים בזמן שהם אצלו.

בהרכב של 7 שופטים, נפסק כי בגילאים 15–6, שני ההורים יחויבו באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, במידה ומדובר במשמורת משותפת.

אציין כי פסיקה זו מתייחסת לסיטואציות שבהן שני ההורים מרוויחים בערך באופן שווה, ובהיעדר פערי שכר משמעותיים. החלוקה תיעשה לפי יכולותיהם הכלכליות היחסיות והמקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, חלוקת המשמורת הפיזית בפועל ולפי נסיבות המקרה. ההוצאות שיוזכרו כעת, נקבעו בהתאם להצעתה של השופטת דפנה ברק–ארז: הוצאות יומיומיות כמו מזון, בילויים וכדומה. הוצאות נוספות הינן על ספרי לימוד, בגדים והנהלה. הוצאות אלו ירוכזו על ידי ההורה אשר ייקרא: "ההורה המרכז" – שתיקבע זהותו על ידי בית המשפט לענייני משפחה.

הדרך להכרעה וקביעת מזונות ילדים, הינה לאחר שנקבעו המבחנים הבאים:

1. קביעת צרכי הילדים.

2. יחס ההכנסות בין ההורים.

3. יחס זמני השהייה של כל אחד מההורים עם הילדים.

חשוב לציין כי הוצאות חינוך והוצאות רפואיות חריגות, נפסקים על פי יחס ההכנסות באופן שהיום יותר ויותר רואים פסקי דין של נשיאה בהוצאות שנהגנו לקרוא להם "מחציות" (במובן זה שההורים היו משלמים חצי חצי) על פי יחס הכנסות.

מאז יולי 2017, עת יצא פסק הדין של בית המשפט העליון בע"מ 919/15, בתי המשפט לענייני משפחה מיישמים את ההלכה של העליון אך למרות זאת טרם התגבשה תשובה אחידה לפסיקת המזונות כי לכל שינוי לוקח זמן "להיתפס" כקו אחיד בין השופטים.

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי.

יצירת קשר

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם. אנו זמינים באמצעים הבאים:

אהוד גרבר, עו"ד

שד' פלי"ם 16, חיפה 3309523

טלפון: 054-6117887

פקס: 077-4704217

נייד: 050-7469094

61 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול