צו קיום צוואה והתנגדות לצו קיום הצוואה:מהו צו קיום צוואה?

צוואה היא מסמך כשמו הוא, שבו האדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו, עריכת צוואה מבטיחה למעשה כי לאחר מותנו יחולק הרכוש שהותרנו על פי רצוננו ולא על פי הקבוע בחוק הירושה ועל מנת לממש זאת יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

במידה וקיימת עילה להתנגדות לצוואה חשוב לפעול באופן שקול וזריז מפאת מועדי הגשת ההתנגדות הקבועים בחוק היות ועליכם מוטל נטל ההוכחה בהתנגדות לצו קיום צוואה אשר בהתאם להוראת סעיף 25 (א) לחוק הירושה תשכ"ה 1965, אם התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי בית המשפט בהחלטה מנומקת לקיימה.


כעורך דין מנוסה בתחום סכסוכי ירושה וצוואות אני בונה עם לקוחותיי אסטרטגיה של ראיות אשר יובילו להיפוך נטל ההוכחה שאכן צוואה זו אינה משקפת את רצונותיו האמיתיים של המצווה וכל נטל ההוכחה מוטל על כתפייכם ומכך חשוב לפעול באופן שקול תוך חשיבה לטווח הארוך.

התנגדות לצו קיום צוואה

כאשר מתפרסם דבר בקשת צו קיום הצוואה וישנו בעל עניין המעוניין להגיש התנגדות לצו קיום הצוואה, על ההתנגדות להיות מוגשת תוך 14 יום ממועד פרסום צו קיום הצוואה ברשומות ובמידה והוגשה התנגדות לצו קיום צוואה כל הצדדים חייבים להיות מיוצגים על ידי עורך דין מומחה בתחום הצוואות והירושות.

הליך קבלת צו קיום צוואה נמשך לערך כשלושה חודשים בממוצע והחריג הוא מצב שבו הוגשה התנגדות למתן הצו, במקרה זה הרשם לענייני ירושה יעביר את התיק אל בית המשפט לענייני משפחה אשר ידון בהתנגדות.

חוק הירושה קובע עילות ספציפיות אשר בגינן ניתן להגיש התנגדות לצוואה, כגון: הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, אחד מהנהנים מהצוואה היה עד לה או לקח חלק אחר בעריכתה. כאשר מוגשת התנגדות לצו קיום צוואה על המבקש לפרט על בסיס איזו עילה או מספר עילות מתבססת התנגדותו ועליו לגבות אותה בראיות מתאימות, מכך ישנה חשיבות רבה לייצוג כל אחד מן הצדדים על מנת לקבל את התוצאה הרצויה לכל אחד מן הצדדים.


עילות התנגדות לצו קיום צוואה:


א. אי כשירות עריכת הצוואה

זוהי אחת העילות השכיחות ביותר אשר בגינן מוגשת התנגדות לצו קיום צוואה אשר נטען כנגד כשירותו של המצווה בעריכת הצוואה בלעמוד ולהבחין בטיבה, אי הבנת משמעות ההוראות או שהמצווה היה מבולבל ומכדי לטעון ולהבין את רצונותיו.

ב. השפעה בלתי הוגנת

עילה זו מתארת את המצווה כאדם שנוצל בשם תלותו באחר אשר כתוצאה מכך ערך הצוואה נוטה לטובת הנאתו של המנצל שבו היה תלוי.

הפסיקה קבעה כי לשם קיומה של עילה זו על המבקש להראות כי המצווה היה נתון להשפעה אשר הייתה מצד אחד מן הנהנים מהצוואה ועמדו לרשותו האמצעים וההזדמנויות וכי התוצאה נחזית. על מנת לבחון האם המצווה אכן היה נתון להשפעה בלתי הוגנת בית המשפט בוחן את מידת התלות שהייתה למצווה בצד ג', (הנהנה מן הצוואה). פרמטר נוסף, הוא טיב קשריו של המצווה עם אנשים אחרים מלבד הנהנה. על מנת להכריע שאכן מדובר בהשפעה בלתי הוגנת בית המשפט מתבסס על הראיות המוגשות, חוות דעת רפואיות בדבר מצבו של המצווה, עדויות של קרובי משפחה, חברים ושכנים אשר יכולים גם הם לשפוך אור על תמונת המצב וכיו"ב.

ג. מעורבות בעריכת צוואה

עילה זו מתבססת על פי סעיף 35 לחוק הירושה התשכ"ה – 1965 הקובע כי הזוכה או מי מטעמו היו מעורבים בעריכת הצוואה באופן העולה על "הוראת-צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת-צוואה המזכה בן- זוגו של אחד מאלה - בטלה."

המחוקק קבע בסעיף 35 לחוק הירושה חזקה חלוטה, שלפיה מי שלוקח חלק בעריכת צוואה משפיע שלא כדין על המצווה. במצב כזה נשלל כל שיקול דעת בשאלת מתן תוקף לצוואה ויש לראותה כאילו לא נעשתה כלל.

ד. טעות בצוואה

היא אחת מעילות ההתנגדות הנדירות ביותר, בעילה זו צריך להוכיח כי המצווה הניח או סבר שקיימות עובדות שונות מכפי שהן במציאות.

ה. צוואה סתומה

זוהי צוואה שלא ניתן להבין מתוכה מהי ההוראה שביקש המצווה לקיים ומכך דינה פסילה.

ו. מסירת זכות הציווי לאחר

על פי סעיף 28 לחוק הירושה, הזכות לצוות היא זכות אישית ולכן במידה והצוואה מכילה הוראה המורה לאדם כלשהו להחליט מי יירש אותו הרי שהוראה זו פסולה. בהתבסס על סעיף 29 בחוק הירושה נקבע חריג שעל פיו המצווה יכול לקבוע אדם שיבחר כיצד לחלק מנה מוגדרת מעיזבונו בין החברים בקבוצת היורשים.

ז. צוואה לא חוקית

עילות התנגדות על בסיס הוראה בלתי חוקית בצוואה הן עילות נדירות, זוהי צוואה שביצועה נוגד את הוראות החוק כגון העלמת מס וכיו"ב.

ח. הוראה בלתי אפשרית בצוואה

עילת התנגדות לצוואה על בסיס הוראה בלתי אפשרית בצוואה הינה כשמה היא, היות ומדובר בצוואה שלא ניתן לקיימה ואינה אפשרית לביצוע עילה זו מיוחדת ונדירה.

ט. הוראה בלתי מוסרית בצוואה

עילות התנגדות לצוואה על בסיס הוראה בלתי מוסרית בצוואה הן עילות המעמידות תנאים הנוגדים את "תקנת הציבור" כלומר, שיקוף מערכת הערכים של החברה הישראלית בזיקה למעשה נישול מעיזבון.

אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי.

יצירת קשר

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם. אנו זמינים באמצעים הבאים:

אהוד גרבר, עו"ד

שד' פלי"ם 16, חיפה 3309523

טלפון: 054-6117887

נייד: 050-7469094


26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול