תביעת גירושין, כיצד מתחילים?

עודכן: 15 בספט׳ 2020כאשר בני הזוג הגיעו להחלטה כי הם מעוניינים להתגרש, השלב הראשון הינו הגשת תביעה לגירושין בבית הדין הרבני מכוח חוק שיפוט לבתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג-1953, לבית הדין הרבני יש את הסמכות הייחודית לדון באופן בלעדי בענייני נישואין וגירושין.

לאחר הגשת התביעה לגירושין, בית המשפט לענייני משפחה/ בית הדין הרבני, מפנה את בני הזוג לפגישת מהו"ת ( מידע, הכרות ותיאום).

ביולי 2016, נכנס לתוקפו חוק להסדרת התדיינות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה – 2014, אשר קובע כי בני זוג אשר מעוניינים להתגרש, אינם יכולים להגיש תביעה זה כנגד זה בענייני גירושין, אלא לאחר שהשתתפו בהליך גישור בטרם הגשת התביעה.

במידה והצדדים לא הגיעו להסכמות במסגרת הליך הגישור ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לענייני משפחה/ בית הדין הרבני אשר הנושאים העיקריים העומדים במרכז המחלוקת בין הצדדים הם:

משמורת ילדים: זוהי בעצם הזכות אותה מקבל ההורה לשמש כהורה משמורן על ילדיו, כאשר ההורה השני שהוא לא המשמורן נהנה "מהסדרי ראיה" אשר אלו ימים קבועים במהלך השבוע (ובסופי שבוע) שבהם ההורה זוכה לבלות עם ילדיו.

ההורה המקבל את הזכות להיות "משמורן" הוא למעשה ההורה המקבל את הילדים לחזקתו, על כל המשתמע מכך ובמידה וסוגיית ההורה המשמורן אינה מוסכמת על שני הצדדים עד תום, הרי שאז סוגייה זו תוכרע בבית המשפט תוך שימת דגש על הכלל המנחה את בתי המשפט בתביעות כגון אלו שהוא "טובת הילד". לדוגמא, הניסיון להשאירו בסביבת מגוריו בה הוא גדל ובמסגרת החינוכית בה הוא (ואחיו) לומדים.

מזונות: סוגיית המזונות היא חובה אשר מקורה בדין צדקה אשר נועדה להבטיח את רמת החיים של הילדים הנמצאים בחזקת אחד מההורים.

חשוב לציין כי על פי הלכת 919/15, בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרה.

חלוקת רכוש: בני הזוג עתידים להכריע בסוגיות השונות שדנו בהם לעיל אך לא די בכך, שכן גם את הרכוש המשותף שצברו בני הזוג במהלך חייהם המשותפים יש לחלק ביניהם במסגרת אותו הליך הגירושין.

מבחינה משפטית, ענייני חלוקת רכוש בין בני זוג מוסדרים בחוק יחסי ממון, התשל"ג-1973. חוק זה קובע את ברירת המחדל עבור חלוקת רכוש בגירושין הנקראת "הסדר איזון משאבים". כלומר, כלל נכסיהם של בני הזוג יאוזן ביניהם באופן שווה.

מהו "כלל הרכוש המשותף", אליו מתייחס חוק יחסי ממון?

חוק יחסי ממון מגדיר את המונח "כלל הרכוש" בתור כל סוג של רכוש גשמי או רוחני דהיינו, "כלל נכסי בני הזוג".

אך לכלל האמור קיים גם חריג בחוק יחסי ממון הבא לידי ביטוי בסוגי המשאבים אשר לא יילקחו בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים כפי שקבוע בסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון:

1. קצבאות זקנה וקצבאות המשולמות כתוצאה מנכות או קצבת אלמנות.

2. רכוש אשר קיבל אחד מבני הזוג לפני הנישואין או רכוש שקיבל אחד מבני הזוג במתנה או בירושה במהלך חיי הנישואין.

3. במידה ובני הזוג חתמו יחדיו על הסכם אשר יקבע חלוקת רכוש שונה בעת גירושין.

4. חריג אחרון ואף עיקרי, נוגע לעצם תחולתו של "הסדר איזון המשאבים" הקובע למעשה "חלוקת רכוש שווה" בין בני זוג אשר קבוע בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון. סעיף זה קובע כי בית המשפט רשאי, בהתקיימן של נסיבות מיוחדות ולבקשת אחד מבני הזוג, לקבוע כי חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג לא תיעשה "באופן שווה", אלא באופן אחר כפי שיימצא לנכון בהתאם לנסיבות העניין. עם זאת, היה ובית המשפט מצא כי יש לערוך חלוקה שונה, עליו לשקול בין היתר: את הנכסים העתידיים של בני הזוג (כמו למשל: תגמולי קניין רוחני שיתקבלו בעתיד), ואת כושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.


פעמים רבות אנו מגלים כי חלוקת רכוש בגירושין הופכת להיות בעייתית יותר כאשר מדובר בנישואין שניים, היות ופרק ב' בחיים מלווה בניסיון רב יותר ובני הזוג מודעים יותר לזכויותיהם. לכן, כדאי להתייעץ עם עורך הדין המלווה אתכם על אילו סעיפים לא כדאי להתפשר ואילו נתונים כדאי להדגיש בבית המשפט הנוגעים לכושר ההשתכרות העתידי שלכם מול הנוכחי.


כיצד מגישים תביעה עבור חלוקת רכוש בין בני זוג?


כאמור, כפי שדנו קודם לכן סוגיית חלוקת רכוש בין בני זוג מוסדרת במהלך הליך הגירושין. את התביעה עבור חלוקת הרכוש בין בני הזוג ניתן להגיש בשתי דרכים:

הדרך האחת, היא תביעה של חלוקת רכוש בין בני זוג הכרוכה עם הליך הגירושין אשר במקרה כזה התביעה תוגש לבית הדין הרבני.

הדרך השנייה, היא באמצעות הגשת תביעה לחלוקת רכוש בגירושין אשר תוגש לבית המשפט לענייני משפחה.אין לראות במאמר זה תחליף לייעוץ משפטי.

יצירת קשר

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם. אנו זמינים באמצעים הבאים:

אהוד גרבר, עו"ד

שד' פלי"ם 16, חיפה 3309523

טלפון: 054-6117887

פקס: 077-4704217

נייד: 050-7469094

37 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול